Muốn gặp người mới và nói chuyện với bạn bè

Tham gia

Tạo và chia sẻ các hồ sơ. Nhấn mạnh cá tính của bạn với điều này: đăng trên trang của ảnh, và bất kỳ thông tin về bản thân thú vị để những người khác tham gia vào những trò Chuyện Brazil.

Trở nên gần gũi với bạn bè: sử dụng video hội nghị để giao tiếp với họ

Giao tiếp với bạn bè và gia đình, bạn bè, người quen, đồng nghiệp và những người hâm mộ

About