Các trang web Là một dự án duy nhất mà mọi người có thể gửi các tin nhắn trên điện thoại di động trực tiếp từ những trang web

Đối tác của bạn có thể trả lời các bạn và các bạn trả lời nhận được thông qua tin NHẮN trên điện thoại phòng đó được chỉ ra khi gửi SMS

Bạn có thể tiếp tục thư đã từ điện thoại di động đơn giản bằng việc gửi một tin nhắn trả lời. Điều này có thể được thực hiện trong vòng Sau khi bạn trả lời một tin nhắn từ điện thoại Của tàu sân bay, có thể gửi một cảnh báo, đó chỉ định chi phí của tin nhắn SMS. Để xác nhận sự đồng ý của Bạn để gửi một tin nhắn SMS, trả lời các nhà điều hành của câu hỏi bằng cách gửi một tin nhắn trở lại (nó miễn phí)

About