submit


Nhóm người phụ nữ cô Đơn muốn gặp anh. Âm mưu sửa wiki Claudia cho bốn mươi ba năm, nhưng cô ấy vẫn còn một mình. Các ngày, đến khi cô quyết định để mương và treo xung quanh thị trấn thông báo»người phụ nữ cô đơn muốn gặp anh.»Này hơi ngây thơ gọi phản ứng với không phải là đàn ông, cô ấy chờ đợi cho. Kẻ thua cuộc, rượu, cựu diễn viên biểu diễn xiếc, bây giờ chỉ là một người vô gia cư. Tuy nhiên, như những người khác nhau cuối cùng tìm một ngôn ngữ chung

About