Một nơi mà tôi có thể chia sẻ những ý nghĩ về những nơi tôi đã làm việc, mọi thứ tôi đã mua, và bất cứ gì khác mà đi vào tâm trí.

Để xây dựng và ý kiến hữu ích. Bất kỳ thô tục, thư, hoặc các cuộc tấn công vào người khác để không có lý do gì sẽ được loại bỏ. Đi du lịch một cách an toàn, Giosia Weir Này chỉ là ý kiến của tôi trên một số cách tốt để đáp ứng tốt Philippines. Hãy cho tôi biết trong các ý kiến nếu bạn có bất kỳ khác, ý kiến hay đâu anh gặp người đặc biệt của bạn.

Cảm ơn vì đã hiểu

About