Làm thế nào để hôn một người bồ đào nha. Đàn của Bồ đào nha:”sống ở Bồ đào nha”

Vâng, tôi không biết phải nói gì Đây là một nghịch lý Gần như hoàn toàn đồng ý với Svetlana, cháu gái của người chồng cho năm hẹn Hò với một anh chàng, và gần như sống, tôi thấy một mô hình, mà được miêu tả bởi Svetlana. Không ai muốn không có trách nhiệm-không muốn một cái gì đó nhanh chóng chạy trốn. Thậm chí chồng tôi, nói với tôi đi, và ông đã được thông báo rằng tôi là người bồ đào nha đã không được thực hiện quan hệ của chúng ta. Sau đó, những gì thanh…