Chat Video, các chương trình thực tế, với một số lượng lớn người tham gia. Thông tin liên lạc qua camera và văn bản nói chuyện, phát sóng, trò chơi, món quà, có Chung và cuộc trò chuyện riêng. Để phát sóng một cuộc trò chuyện riêng với một máy quay video và các video từ YouTube hay Brazil video hẹn Hò.

Chuyện Chat – nói chuyện định dạng, hẹn Hò và thông tin liên lạc toàn cầu. Luôn luôn nhiều cô gái trực tuyến với người mà bạn có thể chỉ nói chuyện hay để sắp xếp một ảo ngày.

Đó là một khả năng để kiếm tiền thật

Nhờ các thiết kế ban đầu trong một vài năm, Brazil video hẹn Hò là độc nhất và được các video phổ biến nhất của Brazil web cuộc trò chuyện

About