submit


Trong trò chuyện của chúng tôi bên phải để xem mỗi khác. Vì vậy, nếu bạn là người mới đến trang web của chúng tôi, sau đó bắt đầu, bạn nên bắt đầu với các thiết lập của bạn. Khi ảnh được cài đặt và cấu hình bắt đầu một ‘quay bánh xe’, để làm điều này nhấn vào nút tìm kiếm. Flash người sẽ yêu cầu sự cho phép truy cập vào, bấm cho phép. Nếu bạn không thích nguồn hiện tại, sau đó xoay bánh xe nữa. Nhưng hãy nhớ, tương tự như vậy sẽ có thể ‘di chuyển’ và bạn. Vì vậy, đừng có vội, để tìm một người bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội để gặp những người thú vị. Chúng tôi nhắc ông rằng chúng tôi, ở bất kỳ nơi tử tế có những quy định riêng của tiến hành. Đầy đủ các trò chuyện quy tắc có thể được tìm thấy ở đây. Trong ngắn, chúng tôi đều bị cấm: bất kỳ hành động bất hợp pháp, hành vi không phù hợp, thư, khiêu dâm. Hãy nhớ rằng bạn của đối tác có thể ghi video của bạn hoặc cứu ảnh chụp để ảnh của bạn. Chúng tôi hy vọng các bạn đã làm cho bạn bè mới và nói chuyện trong roulette của chúng tôi. Để không bị mất liên lạc bất kỳ bạn đồng hành thêm nó yêu thích của bạn. Bấm vào ‘thêm để yêu thích’ sẽ xuất hiện sau một thời gian ngắn của học bổng ở dạng của một ngôi sao vàng trong video của cuộc đối thoại. Bạn luôn có thể tìm thấy một người bạn danh sách yêu thích. Nếu bạn lựa chọn liên hệ trực tuyến, bạn sẽ có thể gọi anh ta. Vì vậy, bạn không bị mất nhau. Nếu bạn muốn để có được cơ hội tối đa, chúng tôi đề nghị anh để mua một khách hàng VIP. Mua một khách hàng VIP sẽ nâng hạn chế và cho phép anh gọi bất cứ ai đăng trong roulette. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay phản hồi về dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui để trả lời họ. Để làm được điều này, hỗ trợ liên lạc

About