submit


Xin là nước duy nhất trên lục địa, nơi họ nói tiếng bồ đào nha. Công dân brazil ở đất nước này phép mà không có một thị thực, nhưng cư dân của quốc gia khác cần được phép vào. Phiêu lưu của chúng tôi Dân gian và Vic đang cố gắng tối đa được hiển thị và không phải ở lại với túi rỗng. Họ đến, Sao Paulo, Brazil là thành phố lớn nhất, và thường trong bán cầu phía nam. Lần này, họ đi vòng quanh thành phố với một hướng dẫn miễn phí, hãy tìm hiểu tại sao, Sao Paulo, được gọi là thủ đô của nghệ thuật, hãy thử món ăn chính và thăm các đồng hồ thành phố bên

About