Một cái nhìn của cảng Web-máy thời gian thực nổi bật một trong những cảng lớn của Brazil

Ở Brazil, chỉ có trong thành phố này, tuyết rơi vào mùa đông

Trong khu vực này nhiều Hơn đường phố, são Paulo trong thời gian thực sự tuyệt vời, tuyệt vời đất liền, trên một ngọn núi cao nguyên trong ngắm cảnh khu vực trước khi chúng ta thấy một đô thị lớn của Brazil, são Paulo. Một thành phố như sáng và vui vẻ như mình Thêm quan Điểm của các đường cao tốc, quan Điểm của những bức tượng của chúa, đấng cứu thế, Rio de Janeiro trong thời gian thực, Rio de Janeiro là một kỳ diệu của thế giới, nơi sinh của sự vui vẻ và lễ hội.

Nó dường như đến đây, anh lao hấp tấp vào thế giới tuyệt vời của vui vẻ và vui tươi vào bất kỳ lúc nào

Đọc nhiều

About