Bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc trong Trần thành với ba xinh đẹp, dễ thương. trên một nổi nền tảng cho sự tự Do cuộc diễu hành Lễ hội. Nó rất mát mẻ. Sau tất cả, khi tôi đã đi du lịch để Clark, tôi đã vô tình liên lạc với một nổi diễu hành và một giám Đốc. Ông hỏi tôi, nếu tôi muốn theo nghĩa đen tham gia nổi diễu hành.

Vì vậy, tôi đã làm. Trong video này, bạn có thể thấy một người canada, ba, châu á, một tay trống, và nhiều người đẹp trong cống hiến thành phố

About